תוכנות ייעודיות

CAE Fatigue

CAE Fatigue הינה תוכנה לחישוב אורך החיים של חלקים מכניים המוטרחים בעומסים דינמיים מחזוריים. התוכנה מאפשרת לחשב בקלות מתוך המאמצים והמעוותים, העומס המחזורי, ונתוני התעייפות החומר את אורך החיים של המוצר

CAE Fatigue מאפשרת לחשב את אורך חיי החלק בשלוש השיטות העיקריות המקובלות בשוק:

  • שיטת "אורך החיים הכולל" - Total life: זאת השיטה המסורתית הותיקה ביותר הידועה כשיטת המאמץ –“stress life ” או "N-S". השיטה מנבאת את אורך החיים הכללי של החלק עד לשבר מלא מבלי להתחשב בדרך היווצרותו או בתהליך גידולו של הסדק.
  •  שיטת היווצרות הסדק - “crack initiation” הידוע כשיטת מעוותים מקומיים-“ “local strain-life או "N". שיטה זו מאפשרת הערכה של אורך חיי המוצר עד לנקודה המוגדרת ע"י המשתמש - בדרך כלל עד להתחלת היווצרות סדק.
  •  שיטת גידול הסדק –"“Crack growth, הידוע בשם מכניקת השבר - (LEFM)linear Elastic Fracture Mechanics. שיטה זו משמשת לנבא את קצב גידול סדק נתון עד לנקודה בה קצב גידולו המהיר עלול להביא לכשל החלק.

CAE Fatigue מאפשרת לשלב את השיטות הנ"ל כדי לקבל הערכה יותר מדויקת לאורך החיים.

 

לתוכנה בסיס נתוני התעייפות רחב לחומרים וסוגי עומסים שונים המכסים את רוב האפשרויות להם עשוי להזדקק המשתמש. בסיס הנתונים מסתמך על תוצאות ניסוי מקובלות של המעבדות המובילות בעולם בתחום ומתעדכן מדי פעם בסוגי חומרים ועומסים חדשים.

כקדם / אחר מעבד עבור Fatigue משמשת תוכנת Apex.

את חישובי המאמץ-מעוות הדרושים לחישובי אורך החיים ניתן לבצע באחת מתוכנות האנליזה המקובלות בשוק כמו Natran, Abaqus, Ansys, Marc וכו... .

ל- Fatigue מגוון אפשרויות לעיבוד ועריכה של נתוני העומס המחזורי, כולל נתוני ניסוי ו- PSDs. עיבוד התוצאות מאפשר גם הצגה גראפית של תרשימי אורך החיים, תרשימי ניתוח רגישות ותרשימי היסטוגרמה של נזק מחזורי.

למידע נוסף ראה תוכנת CAE Fatigue באתר MSC Software

להזמנת התוכנה ו/או מידע נוסף

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה