אנליזות ממוקבלות ומבוזרות (SMP & DMP)

אנליזות ממוקבלות ומבוזרות (SMP & DMP)

הרצת האנליזה על מספר ליבות על מנת לקצר את זמן החישוב. 

תוכנות רלוונטיות

 • Nastran

  תוכנה כללית לניתוחי חוזק ומעבר חום בעזרת מחשב בטכניקת האלמנטים הסופיים.

 • Marc

  תוכנה ייעודית לאנליזות סטטיות מאד לא לינאריות אשר ברובם אינם מכוסות כראוי ע"י תוכנות חוזק כלליות.

 • Ensight

  תוכנה לעיבוד תוצאות אנליזה בצורה מהירה ויעילה וכוללת כלים לעיבוד התוצאות והצגתן.

 • Adams

  תוכנה לסימולציה תנועה קינמטית ודינמית של מנגנונים ומערכות מכניות.

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה